Идни нутриционисти во Витаминка

Група ученици од трета година од профилот Техничар Нутриционист од Хемиско - технолошката струка при СОУ „Орде Чопела“ - Прилеп ја посетија „Витаминка“. Целта на посетата беше учениците во рамките на својата практична настава да се запознаат со постапките и технолошките процеси за добивање кондиторски производи, како и следење анализа во Хемиската лабораторија на „Витаминка“.

Директорот на контролно-развојна лабораторија Натали Петреска, ги запозна учениците и нивните професори со работата на лабораторијата и мерните инструменти. Беа направени неколку испитувања за квалитетот на некои суровини, а учениците беа запознати и со дел од правилата на испитување на суровините, полупроизводите и амбалажата, како и со фактот дека во „Витаминка“ не е дозволено да се згреши и на потрошувачот на пазарот да му се понуди неквалитетен производ. Токму затоа и контролата и оваа Лабораторија се многу важни за добивање стандарден и висок квалитет на производот.

Шефовите во Р.Е. „Чоколада и кремови“ ги запознаа учениците со технологијата на правење чоколада и составот на чоколадото, покажувајќи им ги какао ликерот и какао путерот во Лабораторијата како и нивната состојба на различни температури.

Учениците беа поздравени и од директорот на Сектор за правни и општи работи, Орде Ѓорѓиоски, кој ги запозна со можностите за нивно стипендирање на Технолошко-Металуршкиот факултет во Скопје, каде мометално „Витаминка“ стипендира 6 студенти, како и со подготвеноста на компанијата да излезе во пресрет на нивните барања за соработка при истражување, натпревари или некое друго барање што би наишло на индустриска примена.

Учениците пробаа и дел од широката палета вкусни и квалитетни производи на „Витаминка“. 

Започна производството на Брилијант

Витаминка, по преземањето на штипски Брилијант го рестартира производството на познатиот бренд. За таа цел, во погоните во Штип повторно се ангажирани околу 70 поранешни вработени.

Стоби флипс 40 години насекаде

Стоби флипс слави 40 години, брендот којшто во 1978 година за првпат беше произведен во прилепската компанија Витаминка.

Стојковска избрана за жена менаџер

Агенцијата Марили по 22ри пат ги избра 10те најуспешни жени менаџерки на Македонија. Меѓу десетте најуспешни и храбри жени е и Наташа Стојковска, Директор на набавка и логистика во Витаминка.