STUBRAND за Стоби флипс и Атлантис

Витаминка со своите производи беше дел од првото STUBRAND истражување во Република Македонија. Истражувањето кое се спроведе во период од 15 септември до 1 октомври оваа година, опфати вкупно 291 бренд во 19 категории.
 
Од резултатите, Стоби флипс има најголем позитивен имиџ кај студентите со дури 91 отсто позитивни одговори, а Атлантис има позитивен имиџ кај 87 отсто од учесниците во истражувањето. Со ваквите резултати и двата брендa ги исполнуваат критериумите за PREMIUM STUBRAND за 2015 година.
STUBRAND е уникатно истражување на сегментирана категорија потрошувачи. Целната група врз која се спроведува истражувањето се студенти, односно млади лица на возраст од 18-27 години. Изборот на студентите како субјекти во истражувањето се темели врз премисата дека оваа потрошувачка група е многу значајна и во тековниот момент, но уште повеќе во иднина. Пораката на STUBRAND е „Креирајте вистинска лојалност кон брендот кај студентите денес и задржете ги засекогаш!“.
 
Резултатите од истражувањето се содржани во специјално подготвен извештај во кој покрај податоци за имиџот на секој од истражуваните брендови, достапни сѐ уште и споредбени анализи на имиџот на брендовите во секоја од 19 - те категории. Според аналитичките критериуми на истражувањето, STUBRAND може да биде бренд кој има позитивен имиџ поголем од 50%, а PREMIUM STUBRAND може да биде бренд кој има позитивен имиџ поголем од 75% и процентот на Love одговори да е поголем од Like одговори.
 
 
 

Монографија „60 години Витаминка“

Монографија „60 години Витаминка“ – публикувано сведоштво за растот на Витаминка

Брилијант Омега 3 во продажба

Брилијант Омега 3 е новото масло за јадење од Витаминка кое е достапно на продажните места.

Витаминка на Интерфуд&Дринк-Софија

Витаминка се претставува на саемот Интерфуд & Дринк во Софија