Витаминка воведе Халал стандард

Витаминка доби сертификат за воведување на Халал стандардот. Овој сертификат што го издава Агенцијата за Халал стандард во Македонија во состав на ИВЗ, за компаниите значи овозможено учество на странските пазари што зависат и се вклучени во Халал системот. Со стекнување на овој сертификат за Витаминка се отвора можност за извоз на пазар со 1.8 милијарди жители, или вреден 2,3 билиони долари. Само во Европа халал пазарот изнесува 70 милијарди долари, а во нашиот регион 2 милијарди.
 
„Воведувањето на Халал стандардот во Витаминка е од големо значење за унапредување на нашата компанија, а тоа ни овозможува да бидеме застапени и конкурентни на светските пазари каде претходно не сме биле присутни. Исто така, ова ја зголемува и довербата кај потрошувачите и ја потврдува нашата корпоративна цел, секогаш да се стремиме кон производство на прехранбени производи што ќе бидат според стандардите за свесност и безбедност на храната“, изјави нашиот Технички директор Лидија Каранфилоска.
 
HALAL e aрапски термин кој означува „сѐ што е дозволено“ на муслиманите по Шеријатското (верското) право, но за многумина овој стандард е синоним за здрава храна. Производите што носат ознака дека се правени според Халал стандарди се мошне барани како меѓу потрошувачите со исламска религија, така и кај оние од останатите религии. Воведувањето на Халал стандардот долги години е пракса на најголемите прехранбени производители на светскиот пазар, и со тоа се олеснува патот на компанијата својот извоз да го насочи кон нов и брзорастечки пазар, кој се предвидува дека до 2020 година ќе надмине 6 билиони долари на светско ниво. 

Витаминка такси во Охрид

Производите на Витаминка стигнаа поблиску до своите потрошувачи и се дел од вистинска атракција на охридските плажи. Настанот е организиран од Тамато Маркет, Супер радио во соработка со Витаминка.

Витаминка го донира вишокот храна

Преку поддршка на проектот „Македонија без отпад - Мрежа за редистрибуција на вишок храна“ , Витаминка ќе ја донира вишокот храна што не била вклучена во производниот процес.

Проект - Фабрика на знаење

Витаминка годинава беше партнер на Универзитетот ФОН во проектот Фабрика на знаeње во кој се спојуваат студентите и бизнис заедницата на едно место, во насока на реализација на поставените задачи.