Награди и Признанија

 Награда Stubrand 2015 за Стоби Флипс
Награда Stubrand 2015 за Атлантис
Признанија за „Витаминка“ од „Детска амбасада за Сите Деца во Светот“
Благодарница од E.П.Д. „Картуш“
 
 Благодарница од детски дом 11 Октомври - Скопје
 
  Благодарница од Лорд куп 
 
Благодарница од невропсихијатриско одделение ЈЗУ „Општа Болница“ Прилеп
 
Благодарница од младински музички фестивал „Cover Fest 2014“
 
Благодарница од Здружението на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија „Епилепси“
 
Признание за Витаминка како опшествено одговорна компанија од Здружението на граѓани „Свет на различни, а еднакви“
 
Благодарница од Противпожарен сојуз на Македонија
 
 Благодарница од Џудо клуб Сеишин
 
Благодарница од International Police Association - section Macedonia 
 
 
 
Сертификат од Пакомак 
 
 
 
Благодарница од кајак кану клуб „Стрмец“ и мотонаутика на вода
 
 
Благодарница од МК Рисови 
 
 
Благодарница од Здружение на граѓани „Бобан Трпков“ 
Благодарница од AIESEC Македонија
Витаминка за својата поддршка на интернационалниот семинар за лидерство - MILDS, организиран од страна на најголемата студентска организација во светот AIESEC се здоби со благодарница за неизмерна поддршка и придонес.
 
 
 
Витаминка со посебен придонес во градење на хуманистичкото општество
За својата соработка со детската амбасада „За сите деца во светот“ од Прилеп, Витаминка се здоби со благодарница за даден посебен придонес во градењето на хуманистичкото општество.