Мисија и визија

Мисија
Создавање на високо квалитетни производи кои влегуваат во светот на вкусови.
Широка достапност и присутност на производите на Витаминка во секој момент во секој дом.
 
Визија
Развивање на брендовите на Витаминка со цел градење на имиџот - број еден компанија за производство на храна во Македонија и регионот.