Панко

За свежина и мекост на лебот и белите пецива, за подолг временски период и за подобрување на нивниот изглед и вкус.