СИРИУС - Млечен бел крем

Сириус чоколадо произведено со многу љубов од најквалитетното млечно чоколадо полнето со млечен бел крем. Чоколадо во кое уживаат од најмлади до највозрасни!
  • Состав
    Чоколадата се произведени од најквалитетно млечно чоколадо, полнето со млечно бел крем.