Сириус - неделно пакување

Сите 7 вкусови на Сириус во едно пакување за секој ден од неделата.